Skip to Main Content
Algemene voorwaarden voor online aankopen

Lees deze Algemene voorwaarden voor online aankopen zorgvuldig door voordat je producten of diensten bestelt via de Specsavers-website www.specsavers.be. Hierin wordt uiteengezet onder welke voorwaarden Specsavers alle op de website aangeboden producten en diensten voor jou beschikbaar maakt. Om Specsavers producten en diensten te bestellen dien je akkoord te gaan met en ben je verplicht je te houden aan deze Algemene voorwaarden voor online aankopen. Specsavers adviseert je een exemplaar van deze Algemene voorwaarden voor online aankopen af te drukken of te downloaden ter referentie.

1 - Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden voor online aankopen zijn van toepassing op alle bestellingen die online worden gedaan via www.specsavers.be ("de Website"). 1.2 Het producten- en dienstenaanbod op de Website wordt geleverd door een van de Belgische winkels in België die je gedurende het bestelproces selecteert, welke winkel partij zal zijn bij de koop- of dienstenovereenkomst die met jou wordt gesloten (hierna te noemen: "Specsavers"). Specsavers zal jou de bestelde producten of diensten leveren. 1.3 Bij het plaatsen van bestellingen via deze Website wordt je gevraagd een Specsavers-winkel te kiezen. Die winkel zal de bestelde producten of diensten leveren. De contactgegevens van deze Specsavers-winkel worden weergegeven in de bevestigings-e-mail na ontvangst van jouw bestelling. 1.4 Indien je vragen hebt over jouw bestelling of de Website, neem dan contact op met jouw Specsavers winkel.

2 - Een bestelling plaatsen

2.1 Je kunt bestellingen plaatsen op de Website. Een dergelijke bestelling zal gelden als een aanbod van jou aan Specsavers om de producten of diensten van Specsavers af te nemen. Specsavers zal de ontvangst van jouw bestelling zo spoedig mogelijk bevestigen door jou per email een ontvangstbevestiging te sturen. 2.2 Er zal sprake zijn van een overeenkomst voor de levering van producten of diensten nadat Specsavers jouw bestelling heeft aanvaard en dit aan jou heeft bevestigd. De aanvaarding van jouw bestelling door Specsavers wordt geacht te zijn gerealiseerd op het moment dat Specsavers jou per email heeft bevestigd dat de producten zijn verstuurd of de diensten zijn of zullen worden geleverd. Er komt dan een overeenkomst tot stand voor de producten of diensten waarvan de verzending of levering in de voorgaande email is bevestigd ("Overeenkomst"). Specsavers zal jou op de hoogte brengen van deze bevestiging in dezelfde email die de ontvangstbevestiging bevat zoals voorzien in artikel 2.1 hierboven. Specsavers zal jou in elk geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van jouw bestelling bevestigen of zij jouw bestelling al dan niet heeft aanvaard. 2.3 Specsavers kan jouw bestelling weigeren. In dat geval komt er geen Overeenkomst tot stand. Specsavers kan bijvoorbeeld jouw bestelling weigeren indien jouw betaalgegevens onjuist zijn of Specsavers deze niet heeft kunnen verifiëren. 2.4 Tijdens het verwerken van jouw bestelling word je per e-mail op de hoogte gehouden indien een van de bestelde producten of diensten niet beschikbaar is of indien er een probleem is met jouw bestelling of betaling. 2.5 Indien bepaalde bestelde producten of diensten (om wat voor reden dan ook) niet beschikbaar zijn of niet kunnen worden geleverd, kan Specsavers jou alternatieve producten of diensten van vergelijkbare kwaliteit en prijs aanbieden. Indien Specsavers geen alternatieven kan aanbieden of indien je dergelijke alternatieven niet wenst, kan Specsavers jouw bestelling (gedeeltelijk) annuleren. Specsavers stort jouw betaling terug binnen 10 dagen na de datum waarop Specsavers jouw bestelling heeft ontvangen. Specsavers betaalt het bedrag terug via dezelfde betalingsmethode die je gebruikte bij de bestelling. 2.6 Met de functie "Mijn account" kan je de status van lopende bestellingen en abonnementen controleren en nieuwe bestellingen en abonnementen via de Website plaatsen of aangaan zonder dat je opnieuw jouw gegevens moet registreren (met uitzondering van jouw voorschrift). Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van jouw wachtwoord en dient al het redelijke te doen om te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk blijft. 2.7 Bij het plaatsen van een bestelling inzake brillen of contactlenzen dien je te bevestigen dat:

 • je over een actuele oogmeting / contactlensspecificatie beschikt, afgegeven door een opticien of optometrist van het Specsavers concern voor de contactlenzen die je wilt bestellen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de (juistheid van) de oogmeting indien deze oogmeting niet afkomstig is van een opticien of optometrist van het Specsavers concern.

 • de gegevens met betrekking tot de toestand van jouw ogen die je opgeeft overeenkomen met de gegevens die te vinden zijn in jouw oogmeting/ contactlensspecificaties,

 • Je geen reden kent waarom de contactlenzen die je wilt bestellen niet geschikt voor je zouden zijn,

 • je geen ongemak ervaart van de contactlenzen die je momenteel volgens jouw contactlensspecificatie draagt,

 • de bestelde contactlenzen voor jezelf zijn en die voorzien in jouw behoeften en niet van andere persoon,

 • je bestellingen mag plaatsen.

3 - Prijzen & betaling

3.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele leveringskosten worden, indien van toepassing, weergegeven op de Website. De prijzen van producten en eventuele kosten zijn zoals aangegeven. Prijzen en kosten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor Specsavers aan jou al een ontvangstbevestiging heeft gestuurd als genoemd in art. 2.1 hierboven. 3.2 Volledigheidshalve behoudt Specsavers zich het eigendom voor van alle geleverde en te leveren producten totdat Specsavers volledige betaling heeft ontvangen voor deze producten. 3.3 Voor online aankopen kunnen andere promoties gelden dan in de fysieke winkel van Specsavers. 3.4 Op de Website staan de verschillende betaalmethoden waarmee je jouw bestellingen kunt betalen.

4 – Conformiteit en garantie

4.1 Specsavers brengt jou in herinnering dat de aan jou afgeleverde producten aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.

5 – Levering en inspectie van de producten

5.1 Bij de bestelling van producten gaat Specsavers over tot verzending van de producten zodra Specsavers de (eerste) betaling(stermijn) heeft ontvangen. Specsavers doet haar best om de producten binnen de aangegeven levertermijn bij jou te bezorgen. De aangegeven levertermijn is echter slechts een schatting. Specsavers zal echter de producten in ieder geval binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst leveren. 5.2 Producten worden met de standaardpost verzonden naar het door jou opgegeven adres. Ter voorkoming van onduidelijkheid, omdat de producten gezien hun afmetingen niet door de meeste brievenbussen zullen passen, dien je (of een door jou aangewezen derde) thuis te zijn om de producten in ontvangst te nemen. 5.3 De leverdatum van een product is de datum waarop het product is afgeleverd bij jezelf of op het door jou opgegeven afleveradres. Voor contactlenzen kan je ook een specifieke Specsavers winkel uitkiezen als afleveradres. In dat geval is de leverdatum de datum waarop je het product afhaalt bij die winkel. 5.4 Wij verzoeken jou de producten zo snel mogelijk na aflevering te controleren op eventuele schade, gebreken of afwijkingen. In het geval van problemen met de producten verzoeken wij je contact op te nemen met Specsavers.

6 - Contactlenzen Abonnement

Met de functie Mijn account kan je de status van lopende bestellingen en abonnementen controleren en nieuwe bestellingen en abonnementen via de Website plaatsen zonder dat je opnieuw jouw gegevens moet registreren. 6.1 Artikel 6 en 7 zijn van toepassing op het contactlenzen abonnement ("Contactlenzen Abonnement"). Dit is een abonnement (automatisch systeem voor herhaalbestellingen) dat Specsavers aanbiedt, waarbij jouw bestelling van het contactlenzenpakket iedere 30 dagen na de datum waarop je het abonnement voor het contactlenzenpakket hebt besteld (“Besteldatum”), automatisch wordt herhaald (“Datum herhalingsbestelling”). Dit houdt in dat je na de Besteldatum van het abonnement en elke 30 dagen daarna (“Herhalingsbestelling”) het bestelde contactlenzenpakket ontvangt, zolang Specsavers dit product kan leveren. Indien dat product niet leverbaar meer is, eindigt het Contactlenzen Abonnement. 6.2 De prijs van de Herhalingsbestelling is dezelfde als de prijs van het contactlenzenpakket van de vorige (Herhalings)bestelling, tenzij Specsavers je 7 dagen voor de Datum herhalingsbestelling per e-mail heeft geïnformeerd over de nieuwe prijs van het/de contactlenzenpakket(ten) voor de volgende Herhalingsbestelling. Indien je niet akkoord gaat met de nieuwe prijs, kan je Specsavers daarvan voor de verzenddatum van de Herhalingsbestelling op de hoogte stellen, zoals wordt toegelicht in de e-mail. In dat geval wordt de verzending van de Herhalingsbestelling en de domiciliëring geannuleerd. Indien je dit niet vóór de verzenddatum van de Herhalingsbestelling kon doen, mag je het abonnement beëindigen in overeenstemming met het Retourbeleid. Indien de prijs voor jouw contactlenzenpakket in de 7 dagen voorafgaand aan de Datum herhalingsbestelling wordt verlaagd, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht en stellen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte. 6.3 In Mijn account kan je de gegevens van jouw Contactlenzen Abonnement controleren en wijzigen. Via Mijn account kan je tevens op elk gewenst moment jouw Contactlenzen Abonnement opschorten of beëindigen. Je kan jouw Contactlenzen Abonnement tevens beëindigen door contact met jouw Specsavers winkel op te nemen. 6.4 Bij een Contactlenzen Abonnement heb je onbeperkte toegang tot nazorg/controle door Specsavers.

7 – Betaling van Contactlenzen Abonnementen (via domiciliëring)

7.1 In het geval van een Contactlenzen Abonnement wordt het totaalbedrag van de bestelling en elke (eventuele) Herhalingsbestelling maandelijks gedebiteerd van jouw bankrekening of kredietkaart. De eerste termijn van jouw bestelling betaal je via Bancontact of met jouw kredietkaart. Alle volgende betalingen betaal je via domiciliëring van jouw bankrekening of kredietkaart. Hiervoor heb je toestemming gegeven tijdens het bestelproces. 7.2 De eerste termijn van een bestelling en eventuele Herhalingsbestelling wordt op of binnen enkele dagen na de Besteldatum respectievelijk de Datum herhalingsbestelling gedebiteerd. Je ontvangt minimaal 7 dagen van tevoren per e-mail bericht van betalingen die worden gedebiteerd. 7.3 Alle betalingen worden namens Specsavers verwerkt door Stripe en alle betaalgegevens worden zorgvuldig versleuteld om het risico op ongeautoriseerde toegang tot een minimum te beperken.

8 - Recht van ontbinding ("herroepingsrecht") en retourbeleid

8.1 Je kunt een Overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na: a. bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten; b. bij een Overeenkomst tot koop van producten: 1°.de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen; 2°.de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien je in eenzelfde bestelling meerdere producten hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd; 3°.de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of 4°.de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode. Je oefent het hiervoor genoemde ontbindingsrecht uit door binnen de genoemde termijnen het ingevulde modelformulier voor ontbinding (zie hieronder) te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Specsavers. Je dient onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de hiervoor genoemde verklaring de door jou ontvangen producten terug te zenden naar jouw Spescavers winkel of aan Specsavers te overhandigen. Je zult de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product dragen (je kunt de producten ook gratis brengen naar en retourneren in de fysieke Specsavers winkel). Specsavers betaalt het betreffende betaalde bedrag aan jou terug binnen 5 tot 14 dagen nadat Specsavers jouw ontbindingsverklaring zal hebben ontvangen. Ter volledigheid, je kunt pas nakoming van het voorgaande vragen op het eerste van de navolgende momenten: zodra Specsavers de producten heeft ontvangen of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden. Voor de goede orde, je zult slechts aansprakelijk zijn voor een eventuele waardevermindering van het product als jouw behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. 8.2 Het ontbindingsrecht is evenwel uitgesloten voor producten a) die door Specsavers tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties opgegeven door jezelf, b) die speciaal voor jou zijn vervaardigd en dus duidelijk van persoonlijke aard zijn. Onder het bepaalde in a) en b) wordt mede begrepen een bril met op sterkte geslepen glazen. Met andere woorden, dit ontbindingsrecht is niet van toepassing op brillen met op sterkte geslepen glazen. Echter, als een gebaar van Specsavers, indien je niet blij bent met jouw bril met op sterkte geslepen glazen kan je deze aan een Specsavers winkel retourneren en jouw aankoopbedrag terugontvangen. Je dient binnen een periode van 30 dagen na levering de bril hetzij per post te retourneren aan jouw Specsavers winkel (waarvan je de kosten draagt) hetzij in persoon bij een fysieke Specsavers winkel te retourneren (gratis). Je hebt hiervoor de ontbindingsverklaring niet nodig. Als je jouw bril met op sterkte geslepen glazen die je wilt retourneren hebt gekocht op basis van een "2-voor-1" aanbieding dien je beide brillen te retourneren om gebruik te kunnen maken van dit retourrecht. Ter voorkoming van onduidelijkheid, het voorgaande doet niets af aan jouw wettelijke rechten met betrekking tot een consumentenkoop indien de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden. 8.3 Onverminderd artikel 6.2, 6.3 en 8.1 (in het bijzonder artikel 8.1.b.4) geldt voor Contactlenzen Abonnementen het volgende. Je kunt een bestelling of Herhalingsbestelling annuleren door jouw Specsavers winkel binnen 30 dagen na de (laatste) levering van de producten van die bestelling of Herhalingsbestelling te bellen of jouw Specsavers winkel een e-mail of brief te sturen met het verzoek de bestelling of Herhalingsbestelling te annuleren onder vermelding van de producten die je wilt retourneren, de datum van de bestelling of Herhalingsbestelling, de leverdatum van de betreffende producten en jouw naam en adres (je hebt hiervoor de ontbindingsverklaring niet nodig). In dat geval wordt jouw Contactlenzen Abonnement tevens beëindigd. In dat geval dienen de producten, alsook de verpakking, in dezelfde toestand te verkeren (verpakt, verzegeld) als op het moment van levering en moeten ongebruikt zijn. Indien de producten op moment van aflevering beschadigd zijn, gebreken of afwijkingen vertonen, kan je ook een verzoek om vervanging van de producten indienen. Neem daarvoor contact op met Specsavers. Bij vervanging wordt jouw (Herhalings)bestelling en/of Contactlenzen Abonnement niet beëindigd. Je kunt jouw verzoek om annulering of vervanging doen richting jouw Specsavers winkel. Binnen 14 dagen nadat je ons van de annulering op de hoogte hebt gesteld, moet je:

 • de producten terugsturen naar jouw Specsavers winkel.

 • deze afleveren bij de door jou aangewezen Specsavers-winkel.

Zodra Specsavers de geretourneerde producten in goede orde heeft ontvangen, betaalt Specsavers het betreffende betaalde bedrag binnen 14 dagen aan jou terug en worden eventuele domiciliëringsopdrachten voor openstaande termijnen in verband met de geannuleerde (Herhalings)bestelling geannuleerd, tenzij je ons hebt verzocht de producten te vervangen en wij de producten kunnen vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, stelt Specsavers jou daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Is vervanging wel mogelijk, dan ontvang je zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten van Specsavers een e-mail over de geschatte leverdatum van de vervangende producten. Ter voorkoming van onduidelijkheid, in geval de producten op het moment van levering beschadigd zijn, defecten of afwijkingen vertonen doet het voorgaande niets af aan jouw wettelijke rechten met betrekking tot een consumentenkoop indien de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

9 - Links

9.1 Links naar andere websites en informatie van derden op de Website zijn uitsluitend gegeven ter informatie. De aanwezigheid van een link naar een andere website impliceert of benadrukt niet dat wij de producten of diensten van deze aanbieder onderschrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van dergelijke sites en aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor eventuele verliezen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan of het vertrouwen dat je erin stelt.

10 - Privacy

10.1 Specsavers verwerkt jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door zodat je weet hoe Specsavers met jouw persoonlijke gegevens omgaat en deze gebruikt. Bij het plaatsen van een bestelling heb je tevens ingestemd met een dergelijke verwerking en bevestig je dat alle persoonlijke informatie die je hebt opgegeven correct is.

11 - Toepasselijk recht

11.1 Deze Algemene voorwaarden voor online aankopen en alle Overeenkomsten zullen worden beheerst door Belgisch recht. Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 • Naam/Namen consument(en)

 • Adres consument(en)

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 • Datum

Contacteer ons Als je vragen of opmerkingen hebt over producten op onze website, contacteer dan gerust: Specsavers Klantendienst E-mail: klantendienst@specsavers.be Maatschappelijke zetel: Specsavers Mortsel Gevestigd in Statielei 67, 2640 Mortsel Ondernemingsnummer BE 0785.520.945 Laatst bijgewerkt juni 2022 © Copyright Specsavers België. Alle rechten voorbehouden. Bekijk ons intellectuele eigendomsbeleid dat geldt voor alle handelsmerken en materiaal waarop auteursrechten rusten.